kancelaria prawna
kancelaria cele profil formy świadczenia usłyg prawnicy porady przez internet kontakt
sprawy majątkowe

Cele

Celem Kancelarii jest zapewnienie Klientom profesjonalnej pomocy prawnej w zakresie prowadzonej przez nich dzia?alno?ci gospodarczej i w sprawach cywilnych, przy uwzgl?dnieniu najwy?szych standardów wiedzy i sztuki prawniczej oraz Kodeksu Etyki Zawodowej Radców Prawnych.

 

?wiadczona przez Kancelari? pomoc ma na celu minimalizacj? zagro?e? prawnych i finansowych wyst?puj?cych w obrocie cywilnym i profesjonalnym poprzez zapewnienie Klientom odpowiednich instrumentów ochrony przedprocesowej, a tak?e poprzez zast?pstwo s?dowe na najwy?szym poziomie.

 

kancelaria prawna
DE EN IT Copyright © www.rt-legal.pl
wykonanie CADDO.pl 
kancelaria prawna sprawy cywilne sprawy majątkowe kancelaria prawna sprawy cywilne