kancelaria prawna
kancelaria cele profil formy świadczenia usłyg prawnicy porady przez internet kontakt
sprawy majątkowe

Profil

Poza doradztwem w bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorstw, profil Kancelarii obejmuje świadczenie pomocy prawnej w następujących specjalnościach:

 • prawo budowlane w zakresie: budownictwo drogowe i budownictwo ogólne, w tym projekty oparte o warunki umowne FIDIC – Kancelaria oferuje w szczególności doradztwo w relacjach kontraktowych z inwestorami, pracowniami projektowymi, podwykonawcami i dostawcami, a także przygotowywanie i negocjowanie umów.
 • przygotowanie inwestycji na rynku nieruchomości – począwszy od doradztwa przy takich czynnościach jak: zakup gruntu, ustalenie warunków zabudowy, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zawarcie i koordynowanie umów wykonawczych, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów, w tym oferujemy reprezentowanie inwestorów przed urzędami administracji budowlanej.
 • prawo pracy - świadczymy usługi doradcze w szczególności w zakresie rekomendowania optymalnych rozwiązań prawnych odnośnie takich zagadnień jak: czas pracy i jego rozliczanie, tworzenie Regulaminów: Pracy, Wynagrodzeń, Organizacyjnych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, relacje pracodawców ze związkami zawodowymi, a także zapewniamy reprezentację przed sądami pracy.

Kancelaria doradza przedsiębiorcom krajowym oraz zagranicznym, także w języku angielskim i niemieckim.


Zakres oferty dla przedsiębiorców

W zakresie oferty dla przedsiębiorców oraz jednostek organizacyjnych świadczone przez Kancelarię usługi prawne dotyczą w szczególności:

 • zapewnienia kompleksowego przygotowania inwestycji na rynku nieruchomości
 • pomocy prawnej w zakresie prawa budowlanego w budownictwie drogowym oraz kubaturowym
 • planowania i zagospodarowania przestrzennego
 • doradztwa ubiegającym się o udzielenie zamówień publicznych, w tym prawnych aspektów przygotowania ofert i korzystania z środków ochrony prawnej przewidzianych ustawą
 • inwestycji opartych o warunki umowne FIDIC
 • pomocy prawnej dla przedsiębiorców działających w branży budowlanej w zakresie relacji z podwykonawcami i dostawcami
 • opiniowania projektów kontraktów
 • reprezentowania stron w negocjacjach umownych

a także bieżącej działalności przedsiębiorstw w zakresie:

 • pomocy w wyborze optymalnej formy prawnej prowadzenia działalności oraz optymalizacji opodatkowania
 • doradztwa, opiniowania i konsultacji w bieżącej działalności korporacyjnej, handlowej i administracyjnej
 • tworzenia wewnętrznych regulaminów organizacyjnych
 • obsługi prawnej spółek handlowych w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego (corporate governance)
 • przygotowywania projektów uchwał zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń
 • prowadzenia lub obsługi prawnej posiedzeń
 • projektowania i koordynowania procesów łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych
 • zabezpieczania wierzytelności
 • windykacji należności w postępowaniu przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym
 • występowania w postępowaniach podatkowych i administracyjnych
 • zastępstwa procesowego przed sądami w sprawach cywilnych i gospodarczych oraz przed urzędami:

  w postępowaniu rejestrowym o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym, organach ewidencyjnych i w Rejestrze Zastawów
  w procesach o zapłatę przed sądami cywilnymi i gospodarczymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym
  w sprawach zaskarżania uchwał organów spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
  w sprawach odszkodowawczych z umów ubezpieczenia
  w sprawach o roszczenia z weksli i czeków
  w sprawach z zakresu prawa pracy
  w sprawach odwołań od decyzji administracyjnych oraz odwołań od decyzji organów podatkowych
  w sprawach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem AdministracyjnymOferta z zakresu nieprofesjonalnego obrotu cywilnego

Ofertę z zakresu nieprofesjonalnego obrotu cywilnego kierujemy także do osób fizycznych: w zakresie doradztwa oraz zastępstwa prawnego i zastępstwa procesowego w sprawach cywilnych, spadkowych i rodzinnych, w sprawach o prawa rzeczowe na nieruchomościach oraz ze stosunków najmu, dzierżawy i umów o podobnym charakterze.

kancelaria prawna
DE EN IT Copyright © www.rt-legal.pl
wykonanie CADDO.pl 
kancelaria prawna sprawy cywilne sprawy majątkowe kancelaria prawna sprawy cywilne